Värmepump – klimatsmart uppvärmning som är bra för din ekonomi!

All uppvärmning kräver energi och det finns många olika energikällor, vissa är skadliga för miljön och andra är mer skonsamma. Värmepumpen använder sådan energi som inte förstör miljön eller förbrukar mer naturresurser än nödvändigt. Som grädde på moset är värmepumpen billigare i drift än nästan all annan uppvärmningsteknik!  

Hur värmepumpen fungerar 

Genom att överföra värmeenergi som lagrats i marken, luften och vattnet runt ditt hus, in i ditt hus ger värmepumpen dig tillgång till miljövänlig uppvärmning året runt. Det finns särskilt utformade värmepumpar (t.ex. Fujitsu Nordic) som klarar att värma upp ett hus även när utomhustemperaturen går ner till -30*C!

Du sparar energi och pengar

Hur stor din energibesparing blir när du installerar en värmepump är självfallet beroende av vilket uppvärmningssystem du använder i dagsläget, hur stort hus du har, hur dess planlösning ser ut, hur väl det är isolerat, vart i landet du bor och sedan vilken värmepump du väljer. Vi är på kontinuerlig bas sett hushåll sänka sina uppvärmningskostnader med mellan 30% – 60% när de installerar en värmepump!

Vilken värmepump skall man välja?
Behöver du en värmepump som värmer upp inomhusluften så är en luft-luftvärmepump ett bra val, behöver du däremot en värmepump som även värmer upp varmvattnet så är en luft-vattenvärmepump ett bra val. Med ett direktverkande elsystem i huset är luft-luftvärmepump ett kostnadseffektivt alternativ. Har du däremot ett vattenburet system i ditt hus är en luft-vattenvärmepump något att investera i.

Skötsel av värmepump
Det är viktigt att du sköter om din värmepump om du vill att den skall fungera optimalt och hålla så länge som möjligt. Här nedan följer en lista skötselråd för värmepumpar.

  • Dammfilter bör rengöras ungefär varannan månad, eller vid behov
  • Sitter värmepumpen i en smutsig eller rökig lokal kan filtret behöva rengöras oftare
  • Inomhusdelens värmeväxlare rengörs med fördel vartannat år
  • Använd icke-alkalisk rengöringsspray direkt i värmeväxlaren. Skölj sedan med riklig mängd rent vatten. Kör sedan värmepumpen som luftkonditionering så att smutsen rinner ut genom kondensator-slangen.
  • I vanliga fall behöver inte utomhusdelens värmeväxlare rengöras men om värmepumpen är belägen där den utsätts för mycket smuts från t.ex. trafik är det rekommenderat att rensa den på samma sätt som inomhusdelens värmeväxlare.
  • Håll rent runt värmepumpens utomhusdel och ta bort eventuell is som bildar på utomhusdelen.